اجرای رنگ اپوکسی

در حال حاضر درمواردی که نیاز به اجرای رنگ آمیزی با خواص مقاوم دربرابر سایش ( رنگ ضد سایش) باشد، و محیط های قلیای واسیدی وشیمیای از رنگ های اپوکسی استفاده می شود . پوشش های اپوکسی با توجه به سطحی که روی آنها قرار می گیرد ، ضخامت مناسب ونوع اپوکسی و لایه اپوکسی تعیین می گردد. اپوکسی سطوح فلزی و اپوکسی سطو ح سیمانی در نحوه اجرا بعضا تفاوت های خواهد داشت. بخصوص اگر اجرای رنگ اپوکسی در کف مد نظر باشد ، در این صورت پرایمر اپوکسی مناسب به طور صحیح می بایست اجرا شود.

رنگ آمیزی اپوکسی
رنگ اپوکسی

رنگ اپوکسی پوشش های رنگی ضد خش و ضد خوردگی می باشد،امكان بكارگيري اين محصول،با الياف هاي تقويت‌كننده (شيشه، كربن، و …) وجود داشته و در پوشش هاي كامپوزيتي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. مقاومت شيميايي، مكانيكي و حرارتي بسيار مناسب اين محصول امكان بكارگيري آن را در سطوح و محيط هاي مختلف شيميايي ميسر مي‌نمايد و همین باعث می شود که یک رنگ مقام در برابر خوردگی یا رنگ مقاوم در برابر سایش ( رنگ مقاوم در برابر سائیدگی ) شناخته شود . البته انتخاب نوع رنگ اپوکسی با توجه به شرایط محیط فرق خواهد کرد.
اجرای اپوکسی

1- اجرای اپوکسی روی كليه ای سطو حي كه در مجاورت مواد شيميايي مانند اسيدها، قلياها، الكل ها، نمك ها وهستند.
2- اجرای اپوکسی روی كليه ای سطو حي كه در مجاورت آب هاي سنگين، شور و يون كلر هستند.
3- اجرای اپوکسی روی سطح مخازن شيميايي بتوني و فلزي با استفاده از الياف شيشه.
4- اجرای اپوکسی روی سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي، روغن ها، بنزين، گازوئيل و … قراردارند.
5- براي ساخت ملات هاي ضد اسيد و قليا جهت نصب كاشي هاي ضداسيد و قليا به همراه افزودني هاي معدني.
6- به عنوان لایه آخر جهت ضد خش نمود ن سطح .

رنگ آمیزی اپوکسی
باتوجه به موارد فوق، كليه سطوح صنعتي كه با مواد شيميايي در ارتباط مي‌باشند مانند صنايع شيميايي، پتروشيمي، پالايشگاه، نيروگاه، محيط هاي نگهداري و تصفيه پساب هاي صنعتي كارخانجات، مخازن نگهداري مواد شيميايي، وان هاي آبكاري و محلول هاي شيميايي، وان هاي الكتروليز، حوضچه‌هاي اسيد و قليا، كانال هاي انتقال مواد شيميايي، لوله‌ها و محفظه‌هاي انتقال مواد شيميايي و … مي‌توان رنگ اپوکسی استفاده کرد و اين محصول سطوح را در مقابل خوردگي محافظت می کند.
انواع رنگ اپوکسی
رنگ رویه اپوکسی پلی آمین

خواص :چسبندگی مناسب- مقاومت در محیط شیمیایی
کاربرد:حفاظت تجهیزات فلزی پالایشگاهی و پتروشیمی و نیز سطوح بتونی، فولادی و سیمانی و …
رنگ کولتار اپوکسی پلی آمین

خواص :چسبندگی بسیار خوب-مقاومت شیمیایی- قابلیت اجرا در چند لایه و ایجاد ضخامت بالا
کاربرد: حفاظت از تجهیزات مدفون در خشکی کف و بدنه کشتی- تانکر آب- برجهای خنک کننده و …
رنگ اپوکسی پلی آمین GF

خواص :فیلم مقاومت در برابر عوامل خورنده- چسبندگی مناسب- مقاومت در برابر اسیدهای معدنی و انواع قلیا
کاربرد: حفاظت از سطوح داخلی مخازن، خطوط لوله و
رنگ اپوکسی پلی آمین GF ویژه کف

خواص :مقاومت نسبت به سایش و خراش- فیلم مقاوم در برابر عوامل خورنده- مقاومت شیمیایی- چسبندگی مناسب

کاربرد: حفاظت از کف مخازن و سازه های فولادی در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها
رنگ اپوکسی پلی آمین HS/HB

خواص :مقاومت نسبت به خراش و سایش- فیلم مقاوم در برابر عوامل خورنده- چسبندگی بالا- VOC کم
کاربرد: حفاظت از سطوح خارجی مخازن، لوله تجهیزات پتروشیمی، پالایشگاهی و سطوح بتونی، فولادی و شیمیایی و …
رنگ میانی اپوکسی پلی آمین

خواص : مقاومت شیمیایی بالا- چسبندگی بسیار خوب- مقاوم در برابر عوامل خورنده
کاربرد: حفاظت تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و … به عنوان لایه میانی
رنگ میانی اپوکسی پلی آمین HS/HB

خواص :مقاومت شیمیایی مناسب- چسبندگی مناسب- voc کم
کاربرد: به عنوان لایه میانی در حفاظت از تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و
آستر اپکسی پلی آمین زینک کرومات- اکسید آهن

خواص : پوشش ضد خوردگی- چسبندگی بسیار خوب
کاربرد: حفاظت از سطوح فلزی، سازه های پتروشیمی، پالایشگاهی و
رنگ اپوکسی پلی آمین آداکت HB

خواص : مقاومت در برابر قلیا منومرهای غیر اسیدی- چسبندگی بسیار خوب-اعمال به صورت تک لایه
کاربرد: سطوح فلزی مخازن و سازه های فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و…
رنگ اپوکسی فنولیک پلی آمید

خواص : مقاوم در برابر آب داغ و بخار آب داغ- چسبندگی بالا- مقاومت شیمیایی مناسب
کاربرد: چند لایه- پوشش سطوح فلزی مخازن و سازه های فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و …
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

خواص : مقاومت نسبت به خراش و سایش- چسبندگی بالا- انعطاف پذیری بالا
کاربردی: بتونی، فولادی و سیمانی- سطوح مخازن و سازه های فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و …
رنگ کواتار اپوکسی پلی آمید

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده- اعمال در ضخامت بال
کاربرد: پوشش تجهيزات مدفون در خاک، تانکرهای آب، مخازن آب شور، خطوط لوله و …
رنگ رویه اپوکسی MIO HB/Hs

خواص : مقاومت در برابر عوامل خورنده- VOC کم- چسبندگی مناسب- مقاوم در برابر سایش
کاربرد: سطوح مخازن، لوله، سازه های صنعتی- سطوح بتونی- فولادی سیمانی-مخازن آب آشامیدنی و
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید HB

مقاوم به خراش و سایش- غیر سمی- چسبندگی بسیار مناسب
کاربرد: سطوح مخازن، لوله، سازه های صنعتی- سطوح بتونی- فولادی سیمانی-مخازن آب آشامیدنیو ….
رنگ کولتار اپوکسی پلی آميد MIO

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده – جامد حجمی بالا – چسبندگی بسيار خوب – مقاوم در برابر شرايط مدفون در خاک –
کاربرد: پوشش تجهيزات مدفون در خاک، تانکرهای آب، مخازن آب شور، خطوط لوله و …
رنگ رویه اپوکسی پلی آمید HS

خواص : مقاوم به خراش و سایش- درصد جامد بالا- چسبندگی بسیار مناسب
کاربرد: سطوح مخازن، لوله، سازه های صنعتی- سطوح بتونی- فولادی سیمانی-مخازن آب آشامیدنی و
رنگ ميانی اپوکسی پلی آميد

خواص : چسبندگی بالا – مقاومت مناسب در برابر عوامل خوردگی – صرفه اقتصادی
کاربرد: به عنوان ميانی سطوح مخازن، خطوط لوله تجهيزات پتروشيمی پالايشگاهی و …
رنگ ميانی اپوکسی پلی آميد MIO

خواص : مقاومت در برابر عوامل خورنده – مقاومت فرسايشی – چسبندگی بسيار خوب – قابليت اجرا با ضخامت بالا
کاربرد: به عنوان لايه ميانی سطوح فلزی پل ها، خارج لوله، مخازن و تجهيزات پالايشگاه و پتروشيمی و
آستر زينک ريچ اپوکسی پلی آميد

خواص : مقاومت خوردگی بسيار بالا – حفاظت کاتدی سطح فلز – چسبندگی بسيار خوب – لحاظ شدن استاندارد sspc-paint-20
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی، نفت، گاز، پتروشيمی در محيطهای سخت و خورنده و …
آستر اپوکسی پلی آميد زينک فسفاتی

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده – چسبندگی بسيار خوب – خواص مکانيکی مناسب –
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله و …
آستر اپوکسی پلی آميد زينک کرومات

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده – چسبندگی بسيار مناسب – خواص مکانيکی مناسب –
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمی
آستر اپوکسی پلی آميد MIO,HS/HB

خواص : مقاومت بسيار بالای خوردگی – چسبندگی بسيار خوب – VOCکم – صرفه اقتصادی –
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمی
آستر اپوکسی پلی آميد اکسيد آهن زينک کروماتی

خواص : مقاومت خوردگی بالا – چسبندگی بسيار خوب – پوشش مناسب
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمی
آستر اپوکسی پلی آميد مخصوص آب آشاميدنی

خواص : عدم سميت – چسبندگی بسيار خوب – سختی بالا –
کاربرد: آستر سطوح فلزی و مخازن آب آشاميدنی و
رنگ رويه اپوکسی پلی آميد بدون حلال

خواص : مقاومت خراش و سايش بالا – VOCکم – چسبندگی بسيار بالا
کاربرد: سطوح خارجی مخازن، سازه های فلزی تجهيزات پالايشگاهی، پتروشيمی