مزایای استفاده از بلاست روم یا سالن سندبلاست و شات بلاست :

امکان استفاده از انواع ساینده های سندبلاست و شات بلاست در بلاست روم .
امکان انجام انواع عملیات بلاستینگ در بلاست روم با ایمنی و راندمان بالا از نظر فنی و اقتصادی .
مصرف ساینده در بهینه ترین حالت .
عدم انتشار آلودگی ناشی از سندبلاست و شات بلاست در بلاست روم به محیط کار اطراف آن .
امکان انجام عملیات بلاستینگ در بلاست روم درهر شرایط آب و هوایی .
امکان سندبلاست و شات بلاست بر روی سطوح قطعات صنعتی با هر شکل و حجم .

امروزه برای انجام عملیات بلاستینگ استاندارد (سندبلاست یا شات بلاست ) بر روی قطعات متوسط و بزرگ ازبلاست رومها استفاده میکنند .

بلاست رومها یا اتاقهای سندبلاست ، ۴ مدل میباشند .

بلاست روم درجه ۱ یا استاندارد .

بلاست روم درجه ۲

بلاست روم درجه ۳

بلاست روم درجه ۴

بلاست روم درجه ۱ :

در این نوع بلاست رومها ساینده پاشیده شده از سر نازلها توسط سیستم ریکاوری خودکار ساینده که در کف سالن پاشش تعبیه شده است به سیتم فیلتراسیون منتقل شده ، در آنجا آلودگیهای مخلوط شده با ساینده با عبور از یک ایر واشر مناسب جدا میگردد و ساینده عاری از غبار و آلودگی به سیستمهای پاشش منتقل میگردد و ساینده دوباره با فشرده شدن ماشه روی نازلها توسط اپراتور به سر نازلها منتقل و بر روی سطح قطعات پاشیده میشود و … این سیکل بطور مرتب تکرار میگردد .

بلاست روم درجه ۲ :

در این نوع بلاست روم ، ساینده پاشیده شده از سر نازل کاربر توسط یک یا چند راهرو مکنده ساینده که بستگی به ابعاد بلاست روم دارند جمع آوری میگردد و باقی عملیات شبیه بلاست روم درجه ۱ میباشد .

بلاست روم درجه ۳ :

در این نوع بلاست رومها ، کاربر پس از هر بار تمام شدن ساینده سیستم پاشش خود ، ساینده جمع شده در کف بلاست روم را ، توسط یک نازل مکنده که کاربر آنرا هدایت میکند ، جمع آوری میکند تا ساینده به سیستم غبارگیری ساینده و سیستم پاشش شارژگردد و کاربر میتواند مجددا پاشش را آغاز نماید .

بلاست روم درجه ۴ :

در این نوع بلاست روم جمع آوری ساینده از کف بلاست روم با ابزار دستی مانند بیل توسط کاربر سندبلاست کار انجام میگردد و یک سیستم برای تهویه هوای سالن سندبلاست به سالن متصل است . اعمال فرمان پاشش نیز یا توسط ریموت و یا بصورت دستی توسط کاربر دوم انجام میگردد .