اجرای رنگ اپوکسی

اجرای رنگ اپوکسی

در حال حاضر درمواردی که نیاز به اجرای رنگ آمیزی با خواص  مقاوم دربرابر سایش ( رنگ ضد سایش) باشد، و محیط های قلیای واسیدی وشیمیای از رنگ های اپوکسی  استفاده می شود . پوشش های اپوکسی  با توجه به سطحی  که روی آنها قرار می گیرد ، ضخامت  مناسب ونوع اپوکسی و لایه اپوکسی  تعیین می گردد. اپوکسی سطوح فلزی  و اپوکسی سطو ح سیمانی در نحوه اجرا بعضا تفاوت های خواهد داشت. بخصوص اگر اجرای رنگ اپوکسی در کف مد نظر باشد ، در این صورت پرایمر اپوکسی مناسب به طور صحیح می بایست اجرا شود.

رنگ آمیزی اپوکسی

رنگ اپوکسی

رنگ اپوکسی پوشش های رنگی ضد خش و  ضد خوردگی می باشد،امكان بكارگيري اين محصول،با الياف هاي تقويت‌كننده (شيشه، كربن، و …) وجود داشته و در پوشش هاي كامپوزيتي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. مقاومت شيميايي، مكانيكي و حرارتي بسيار مناسب اين محصول امكان بكارگيري آن را در سطوح و محيط هاي مختلف شيميايي ميسر مي‌نمايد و همین باعث می شود که  یک رنگ مقام در برابر خوردگی  یا  رنگ  مقاوم در برابر سایش  ( رنگ مقاوم در برابر سائیدگی )  شناخته شود  .  البته انتخاب نوع رنگ اپوکسی با توجه  به شرایط محیط فرق خواهد کرد.

اجرای اپوکسی

1-   اجرای اپوکسی روی كليه ای    سطو حي  كه  در مجاورت مواد شيميايي مانند اسيدها، قلياها، الكل ها، نمك ها وهستند.
2-    اجرای اپوکسی روی كليه ای    سطو حي كه در مجاورت آب هاي سنگين، شور و يون كلر هستند.
3-  اجرای اپوکسی روی سطح  مخازن  شيميايي بتوني و فلزي با استفاده از الياف شيشه.
4-   اجرای اپوکسی روی سطوحي كه در مجاورت مشتقات نفتي، روغن ها، بنزين، گازوئيل و … قراردارند.
5-   براي ساخت ملات هاي  ضد اسيد  و قليا جهت نصب كاشي هاي ضداسيد و قليا به همراه افزودني هاي معدني.
6-   به عنوان لایه آخر جهت ضد خش نمود ن  سطح .

رنگ آمیزی اپوکسی
باتوجه به موارد فوق، كليه سطوح صنعتي كه با مواد شيميايي در ارتباط مي‌باشند مانند صنايع شيميايي، پتروشيمي، پالايشگاه، نيروگاه، محيط هاي نگهداري و تصفيه پساب هاي صنعتي كارخانجات، مخازن نگهداري مواد شيميايي، وان هاي آبكاري و محلول هاي شيميايي، وان هاي الكتروليز، حوضچه‌هاي اسيد و قليا، كانال هاي انتقال مواد شيميايي، لوله‌ها و محفظه‌هاي انتقال مواد شيميايي و … مي‌توان رنگ اپوکسی استفاده کرد و اين محصول سطوح را در مقابل خوردگي محافظت می کند.

انواع رنگ اپوکسی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین

خواص :چسبندگی مناسب- مقاومت در محیط شیمیایی
کاربرد:حفاظت تجهیزات فلزی پالایشگاهی و پتروشیمی و نیز سطوح بتونی، فولادی و سیمانی و ...

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمین

خواص :چسبندگی بسیار خوب-مقاومت شیمیایی- قابلیت اجرا در چند لایه و ایجاد ضخامت بالا
کاربرد: حفاظت از تجهیزات مدفون در خشکی کف و بدنه کشتی- تانکر آب- برجهای خنک کننده و ...

رنگ اپوکسی پلی آمین GF

خواص :فیلم مقاومت در برابر عوامل خورنده- چسبندگی مناسب- مقاومت در برابر اسیدهای معدنی و انواع قلیا
کاربرد: حفاظت از سطوح داخلی مخازن، خطوط لوله و

 رنگ اپوکسی پلی آمین GF ویژه کف

خواص :مقاومت نسبت به سایش و خراش- فیلم مقاوم در برابر عوامل خورنده- مقاومت شیمیایی- چسبندگی مناسب

کاربرد: حفاظت از کف مخازن و سازه های فولادی در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها

 رنگ اپوکسی پلی آمین HS/HB

خواص :مقاومت نسبت به خراش و سایش- فیلم مقاوم در برابر عوامل خورنده- چسبندگی بالا- VOC کم
کاربرد: حفاظت از سطوح خارجی مخازن، لوله تجهیزات پتروشیمی، پالایشگاهی و سطوح بتونی، فولادی و شیمیایی و ...

 رنگ میانی اپوکسی پلی آمین

خواص : مقاومت شیمیایی بالا- چسبندگی بسیار خوب- مقاوم در برابر عوامل خورنده
کاربرد: حفاظت تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و ... به عنوان لایه میانی

رنگ میانی اپوکسی پلی آمین HS/HB

خواص :مقاومت شیمیایی مناسب- چسبندگی مناسب- voc کم
کاربرد: به عنوان لایه میانی در حفاظت از تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و

آستر اپکسی پلی آمین زینک کرومات- اکسید آهن

خواص : پوشش ضد خوردگی- چسبندگی بسیار خوب
کاربرد: حفاظت از سطوح فلزی، سازه های پتروشیمی، پالایشگاهی و

رنگ اپوکسی پلی آمین آداکت HB

خواص : مقاومت در برابر قلیا منومرهای غیر اسیدی- چسبندگی بسیار خوب-اعمال به صورت تک لایه
کاربرد: سطوح فلزی مخازن و سازه های فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و...

 رنگ اپوکسی فنولیک پلی آمید

خواص : مقاوم در برابر آب داغ و بخار آب داغ- چسبندگی بالا- مقاومت شیمیایی مناسب
کاربرد: چند لایه- پوشش سطوح فلزی مخازن و سازه های فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و ...

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

خواص : مقاومت نسبت به خراش و سایش- چسبندگی بالا- انعطاف پذیری بالا
کاربردی: بتونی، فولادی و سیمانی- سطوح مخازن و سازه های فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و ...

رنگ کواتار اپوکسی پلی آمید

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده- اعمال در ضخامت بال
کاربرد: پوشش تجهيزات مدفون در خاک، تانکرهای آب، مخازن آب شور، خطوط لوله و ...

رنگ رویه اپوکسی MIO HB/Hs

خواص : مقاومت در برابر عوامل خورنده- VOC کم- چسبندگی مناسب- مقاوم در برابر سایش
کاربرد: سطوح مخازن، لوله، سازه های صنعتی- سطوح بتونی- فولادی سیمانی-مخازن آب آشامیدنی و

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید HB

مقاوم به خراش و سایش- غیر سمی- چسبندگی بسیار مناسب
کاربرد: سطوح مخازن، لوله، سازه های صنعتی- سطوح بتونی- فولادی سیمانی-مخازن آب آشامیدنیو ....

رنگ کولتار اپوکسی پلی آميد MIO

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده - جامد حجمی بالا - چسبندگی بسيار خوب - مقاوم در برابر شرايط مدفون در خاک –
کاربرد: پوشش تجهيزات مدفون در خاک، تانکرهای آب، مخازن آب شور، خطوط لوله و ...

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید HS

خواص : مقاوم به خراش و سایش- درصد جامد بالا- چسبندگی بسیار مناسب
کاربرد: سطوح مخازن، لوله، سازه های صنعتی- سطوح بتونی- فولادی سیمانی-مخازن آب آشامیدنی و

 رنگ ميانی اپوکسی پلی آميد

خواص : چسبندگی بالا - مقاومت مناسب در برابر عوامل خوردگی - صرفه اقتصادی
کاربرد: به عنوان ميانی سطوح مخازن، خطوط لوله تجهيزات پتروشيمی پالايشگاهی و ...

 رنگ ميانی اپوکسی پلی آميد MIO

خواص :  مقاومت در برابر عوامل خورنده - مقاومت فرسايشی - چسبندگی بسيار خوب - قابليت اجرا با ضخامت بالا
کاربرد: به عنوان لايه ميانی سطوح فلزی پل ها، خارج لوله، مخازن و تجهيزات پالايشگاه و پتروشيمی و

 آستر زينک ريچ اپوکسی پلی آميد

خواص : مقاومت خوردگی بسيار بالا - حفاظت کاتدی سطح فلز - چسبندگی بسيار خوب - لحاظ شدن استاندارد sspc-paint-20
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی، نفت، گاز، پتروشيمی در محيطهای سخت و خورنده و ...

 آستر اپوکسی پلی آميد زينک فسفاتی

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده - چسبندگی بسيار خوب - خواص مکانيکی مناسب –
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله و ...

آستر اپوکسی پلی آميد زينک کرومات

خواص : مقاوم در برابر عوامل خورنده - چسبندگی بسيار مناسب - خواص مکانيکی مناسب –
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمی

آستر اپوکسی پلی آميد MIO,HS/HB

خواص : مقاومت بسيار بالای خوردگی - چسبندگی بسيار خوب - VOCکم - صرفه اقتصادی -
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمی

آستر اپوکسی پلی آميد اکسيد آهن زينک کروماتی

خواص :  مقاومت خوردگی بالا - چسبندگی بسيار خوب - پوشش مناسب
کاربرد: آستر سطوح فلزی سازه های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمی

آستر اپوکسی پلی آميد مخصوص آب آشاميدنی

خواص : عدم سميت - چسبندگی بسيار خوب - سختی بالا –
کاربرد: آستر سطوح فلزی و مخازن آب آشاميدنی و

رنگ رويه اپوکسی پلی آميد بدون حلال

خواص : مقاومت خراش و سايش بالا - VOCکم - چسبندگی بسيار بالا
کاربرد: سطوح خارجی مخازن، سازه های فلزی تجهيزات پالايشگاهی، پتروشيمی

latest Nike Sneakers | Nike

سندبلاست , عایق کاری , رنگ آمیزی

زمینه فعالیت

زمینه فعالیت
سىذبلاست و ایربراش و سوگ سدایی به هرروش ممکن از سطىح فلزي و غيز فلزي
اجراي کلی رنگ هاي صنعتی، اپىکسی )کلس فليک، تکسى تروپ و . . . ( و متالایزر و دیگر پىشش هاي موجود.
عایق کاري )عایق سرد و عایق گرم(

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، خیابان فرجام ، نرسیده به خیابان دکتر آیت ، پلاک 948 ، طبقه 4 ، واحد 15 ، شرکت رسوب بران دانیال
تلفن : 77192684 021
فکس : 77211929
همراه : 09121866054

           09021866054

ایمیل : RB.danyal@yahoo.com

کانال تلگرام : sandblastdanyal@

پل ارتباطی با مدیر عامل از طریق تلگرام : charraadmin@

درباره ما

جموعه ای که هم اکنون تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال در پیش روی می باشد از سال 1372 تحت عنوان پیمانکاری سندبلاست و رنگ آمیزی گودرزی ابتدا از شرکت منگان شروع به فعالیت نموده است و در مدت حدود 10 سال متوالی به طور مستمر در شرکت منگان ، شرکت ماشین سازی البرز آبیک ، کارگاه شرکت کیان پایاب و به صورت پروژه ای در نقاط مختلف کشور به فعالیت خود ادامه داد تا در سال 1380 با ثبت شرکت شن پاش صنعت دانیال به شماره 4353 در شهرستان اراک به طور جدی و با ایجاد کارگاه ثابت به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1386 با تغییر نام تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال به شماره ثبت 300736 در تهران با ایجاد دفتر مرکزی و استخدام چندین پرسنل به طور منسجم اقدام نموده و تمام سعی و تلاش خود را جهت ارتقا سطح کیفی و کمی شرکت نموده و با خرید مدرنترین تجهیزات و لوازم مربوطه سعی در ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز به نحو مطلوب نموده و می نماید