تاثیر اتمسفر بر خوردگی فلزات

خوردگی فلزات و پوشش های آنها به علت انـواع در معـرض دهی اتفاق می افتد که ما در این مقاله به بررسی تاثیر اتمسفر بر خوردگی فلزات می پردازیم. سه نوع اصلی در معرض دهی وجود دارد، که پوشش ها و آسترهای مقاوم به خوردگی در معرض آنها قـرار دارنـد: در معرض دهی اتمسفری، غوطه وری، و زیرزمینی. هر کدام از اینها دارای برتری خاصـی از دیـدگاه خـواص پوششهای محافظ پس از سندبلاست می باشد

فاوت بزرگ مشهود ، بین در معرض دهی های اتمسفری، غوطه وری و زیرزمینی، مقاومت به شرایط جـوی اسـت. پوشش هایی که غوطه ور و یا برای استفاده زیرزمین طراحی شده ، معمولاً در معرض شرایط جوی قرار ندارد. از طـرف ،دیگر مقاومت به شرا یط جوی، از دیدگاه در معرض دهی اتمسفری، برجسته ترین حالت است.

پوششی که در معرض اتمسفر قرار دارد ، باید در شرایط متعددی از قبیل تشعشع رادیواکتیو، سرد و گـرم شـدن، بیـشترین تمـاس بـا اکـسید کننده ها، ذرات شیمیایی موجود در هوا، و تر و خشک شدن مکرر مقاومت کند. به علاوه، نیاز اساسی تری به چسبندگی قوی، سرعت انتقال بخار رطوبت کم، نیاز به برخی خواص بازدارندگی برای کاهش در خـوردگی و زیربـرش نـواحی آسیب دیده، مقاومت به مواد شیمیایی عمومی و ظاهر خوب دارد.

معمو لاً پوششهای اتمسفری، فیلم های نسبتاً نازکی بوده که خواص فوق را حفظ میکند. شرایط در معـرض دهـی برای یک پوشش اتمسفری بسیار وسیع است؛ از پوششهایی که در اتمسفرهای بسیار گرم و خشک استفاده میشود تا آنهایی که در شرایط سردسیری به کار میرود، گسترده است.

تاثیر اتمسفر بر خوردگی فلزات

پوشش ها به علت کاربرد در چنین محدوده ی وسیعی نیازمند پیشرفت، فرمول بندی، و نیز اعمال دقیـق هـستند، تـا مقاومت خوردگی مورد نیاز، بدست آید. پوشش های اتومبیل که بدون شک، مهندسی ترین پوشش است  .

پوشش ها به علت کاربرد در چنین محدوده ی وسیعی نیازمند پیشرفت، فرمول بندی، و نیز اعمال دقیـق هـستند، تـا مقاومت خوردگی مورد نیاز، بدست آید. پوشش های اتومبیل که بدون شک، مهندسی ترین پوششهـا در حـال حاضـر بشمار میآید، از مثالهای خوب در این مورد است. این پوششها، نیاز به حفظ ظاهر و جلـوگیری از خـوردگی سـطح زیری، در مقابل تمام شرایط اتمسفری، دماها، رطوبت، و مواد شیمیایی و سالها سرویس دارد. در اعمال آنها نـسبت بـه تقریباً تمام پوششهای دیگر، کنترل بیشتری صورت میگیرد. سطح، کاملاً آماده میشود و آنچنان پیش عملیاتی مییابد که بیشترین درجهی چسبندگی ، با کمترین زیربرش حاصل میگردد. بدون شک، این پوششها، بهتـرین پوشـشهـای ساخته شده برای استفاده تحت وسیع ترین شرایط اتمسفری ممکن، می باشد.

پوشش های دیگری وجود دارد، که در شرایط خاص تاثیر اتمسفر بر خوردگی فلزات ، از قبیل اتمسفرهای صنعتی و دریایی(مانند عرشـهی کشتیهاو قایق ها)، که در معرض بخارات و دودهای شیمیایی و پاشش قرار دارد، بطور موثرتری عمل می کند.

سندبلاست

سندبلاست , عایق کاری , رنگ آمیزی

زمینه فعالیت

زمینه فعالیت
سىذبلاست و ایربراش و سوگ سدایی به هرروش ممکن از سطىح فلزي و غيز فلزي
اجراي کلی رنگ هاي صنعتی، اپىکسی )کلس فليک، تکسى تروپ و . . . ( و متالایزر و دیگر پىشش هاي موجود.
عایق کاري )عایق سرد و عایق گرم(

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، خیابان فرجام ، نرسیده به خیابان دکتر آیت ، پلاک 948 ، طبقه 4 ، واحد 15 ، شرکت رسوب بران دانیال
تلفن : 77192684 021
فکس : 77211929
همراه : 09121866054

           09021866054

ایمیل : RB.danyal@yahoo.com

کانال تلگرام : sandblastdanyal@

پل ارتباطی با مدیر عامل از طریق تلگرام : charraadmin@

درباره ما

جموعه ای که هم اکنون تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال در پیش روی می باشد از سال 1372 تحت عنوان پیمانکاری سندبلاست و رنگ آمیزی گودرزی ابتدا از شرکت منگان شروع به فعالیت نموده است و در مدت حدود 10 سال متوالی به طور مستمر در شرکت منگان ، شرکت ماشین سازی البرز آبیک ، کارگاه شرکت کیان پایاب و به صورت پروژه ای در نقاط مختلف کشور به فعالیت خود ادامه داد تا در سال 1380 با ثبت شرکت شن پاش صنعت دانیال به شماره 4353 در شهرستان اراک به طور جدی و با ایجاد کارگاه ثابت به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1386 با تغییر نام تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال به شماره ثبت 300736 در تهران با ایجاد دفتر مرکزی و استخدام چندین پرسنل به طور منسجم اقدام نموده و تمام سعی و تلاش خود را جهت ارتقا سطح کیفی و کمی شرکت نموده و با خرید مدرنترین تجهیزات و لوازم مربوطه سعی در ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز به نحو مطلوب نموده و می نماید