غبار سندبلاست

دسته: مقالات
 

غبار سندبلاست یا غبار شات بلاست هر کدام مضرات زیست محیطی خاص خود را دارند .

غبارگیرهای جذبی با طراحی بهینه کارگاه امین تک برای کمک به کارگاههای عملیات سندبلاست و شات بلاست سالنی یا کابینی یک گزینه فنی و اقتصادی حساب شده میباشند .

غبارگیر
مدل ابعاد محفظه (متر) توان توربین   (کیلو وات) دبی هوای مکیده شونده(مترمکعب در ساعت) تعداد فیلتر غبارگیر
DS25 ۰٫۳*۰٫۶ ۰٫۷۵ ۶۷۵ ۲
DS32 ۰٫۵۸*۰٫۵۸ ۲٫۲ ۱۹۸۰ ۴
DS37 ۱٫۱*۱٫۵ ۴ ۳۶۰۰ ۱۵
DS45 ۱٫۵*۱٫۷ ۷٫۵ ۶۷۵۰ ۲۹
DS50 ۱٫۷*۲ ۱۱ ۹۹۰۰ ۲۹
DS55 ۱٫۷*۲ ۱۵ ۱۳۵۰۰ ۴۵
DS60 ۲*۲ ۳۷ ۳۳۳۰۰ ۴۵