هدف سندبلاست

آنچه را که بخواهیم در چند خط و جمله از فواید سندبلاست بگوییم شاید به نظر من خیانت به خواص سندبلاست می باشد. اما در چند خط و جمله برای آشنا کردن آنهایی که از سندبلاست چیزی نمی دانند چند جمله و یا چند خطی می نویسم.

امروزه سندبلاست کاربرد چند گانه ای دارد که بعضی از آن بر روی شیشه استفاده می کنند که کاربرد تزئینی دارد. برخی بر روی مبلمان چوبی که آن نیز کاربردی نمایشی_تزئینی دارد.

اما استفاده از سندبلاست بر روی فلزات مخصوصا فلز آهن عمدتا به خاطر ماندگاری و دوام بیشتر و جلوگیری از تجزیه شدن آهن می باشد که عمده هدف سندبلاست و بحث ما در اینجا و در مطالب بعدی در آینده بر روی سند بلاست آهن می باشد.

اگر ما عمر متوسط و مفید یک تیر آهن را در منطقه معتدل با بارش 500 میلیمتر سالانه 30 سال در نظر بگیریم. با استفاده از روش سندبلاست و رنگ با استاندارد های موجود می توا حداقل عمر این تیرآهن و یا هر چیز دیگری را 4 برابر افزایش داد.

استفاده از سندبلاست در صنایع مختلف و ساختمان سازی علاوه بر صرفه جویی در مصرف آهن از اتلاف فراوان انرژی و وقت و هزینه نیز جلوگیزی می کند که اینامر کمک به ما در حال و آینده فرزندامان می باشد که تا حدودی از منابع پایان پذیر معادن آهن و… جلو گیری می نماید.

عضو کوچک از خانواده مجریان سندبلاست در ایران

سندبلاست و رنگ دانیال

مجید گودرزی

02177192684