شرکت پیمانکاری سند بلاست رسوب بران دانیال

معرفی شرکت
مجموعه ای که هم اکنون تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال در پیش روی می باشد از سال 1372 تحت عنوان پیمانکاری سندبلاست و رنگ آمیزی گودرزی ابتدا از شرکت منگان شروع به فعالیت نموده است و در مدت حدود 10 سال متوالی به طور مستمر در شرکت منگان ، شرکت ماشین سازی البرز آبیک ، کارگاه شرکت کیان پایاب و به صورت پروژه ای در نقاط مختلف کشور به فعالیت خود ادامه داد تا در سال 1380 با ثبت شرکت شن پاش صنعت دانیال به شماره 4353 در شهرستان اراک به طور جدی و با ایجاد کارگاه ثابت به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1386 با تغییر نام تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال به شماره ثبت 300736 در تهران با ایجاد دفتر مرکزی و استخدام چندین پرسنل به طور منسجم اقدام نموده و تمام سعی و تلاش خود را جهت ارتقا سطح کیفی و کمی شرکت نموده و با خرید مدرنترین تجهیزات و لوازم مربوطه سعی در ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز به نحو مطلوب نموده و می نماید.

شرکت رسوب بران دانیال مفتخر است برای اولین بار در کشور داخل لوبه های 4 اینج و بالاتر از آن را سند بلاست و رنگ آمیزی نموده و می نماید که تجهیزات سندبلاست و رنگ داخل لوله ها توسط مدیران شرکت و با همکاری شرکت قطب صنعت یزد طراحی و راه اندازی گردیده است. از دیگر افتخارات این پیمانکاری این است که در سال 1378 بلندترین سازه ایران در آن زمان (دودکش های نیروگاه حرارتی شازند به ارتفاع 208 متر ) را رنگ آمیزی نموده است.

زمینه فعالیت
سىذبلاست و ایربراش و سوگ سدایی به هرروش ممکن از سطىح فلزي و غيز فلزي
اجراي کلی رنگ هاي صنعتی، اپىکسی )کلس فليک، تکسى تروپ و . . . ( و متالایزر و دیگر پىشش هاي موجود.
عایق کاري)عایق سرد و عایق گرم